ثبت نام مدرسه تابستانه هوش مصنوعی(سومین دوره)

ثبت نام مدرسه تابستانه هوش مصنوعی(سومین دوره)

ظرفیت ثبت نام تکمیل شد.

با تتشکر از همراهی شما.

error: Content is protected !!